Paieška

Physics Teachers’ Methodology Group

COORDINATOR
Ilona Teresienė
ilona.teresiene@kaunosic.lt
(8 37) 32 41 58

Regulations of the Methodology Group

Activity plan for the Methodology Group

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Rima Baltrušaitienė
Pirmininkė
Kauno Kazio Griniaus progimnazija, mokytoja ekspertė
Regina Rupkutė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno „Vyturio“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Birutė Putnienė
Sekretorė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytoja metodininkė
Vytautas Baršauskas
Narys
Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centras, mokytojas metodininkas
Jūratė Blažienė
Narė
Kauno Jono Jablonskio gimnazija, mokytoja ekspertė
Albinas Ivanauskas
Narys
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija,  mokytojas ekspertas
Alvydas Janeliūnas
Narys
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, mokytojas metodininkas
Larisa Gražienė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Laimutė Leonavičienė
Narė
Kauno Simono Daukanto progimnazija, mokytoja ekspertė
Algirda Surblienė
Narė
Kauno „Aušros“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Nijolė Žilienė
Narė
 Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja metodininkė