Paieška

Methodological group for pre-school speech therapists and special educators

COORDINATOR
Valerija Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kaunosic.lt
(8 37) 20 01 27

Regulations of the Methodology Group

Methodology group vroject plan

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Rima Kalinauskienė
Pirmininkė
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“ direktorė, logopedė ekspertė
Gitana Šimkutė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“, logopedė metodininkė
Elena Jakelaitienė
Sekretorė
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“, specialioji pedagogė, metodininkė
Valdas Urbonavičius
Narys
Kauno Prano Daunio ugdymo centras, specialusis pedagogas, logopedas ekspertas
Laima Rickevičienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, logopedė metodininkė
Dalia Bagdonienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, logopedė ekspertė
Audronė Ališauskienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“, logopedė ekspertė
Gitana Svidraitė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, logopedė metodininkė
Inga Danauskienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Kulverstukas“, logopedė metodininkė
Eglė Buraitienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“, logopedė ekspertė
Jūratė Audronė Virkutienė
Narė
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, surdopedagogė metodininkė