Paieška

Mathematics Teachers’ Methodology Group

COORDINATOR
Ilona Teresienė
ilona.teresiene@kaunosic.lt
(8 37) 32 41 58

Regulations of the Methodology Group

Activity plan for the Methodology Group

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Zita Nėnienė
Pirmininkė
Kauno Veršvų gimnazija, mokytoja ekspertė
Rita Jonaitienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Odeta Stanevičienė
Sekretorė
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, mokytoja ekspertė
Gintautas Augulis
Narys
Kauno „Aušros“ gimnazija, mokytojas metodininkas
Egita Junevičienė
Narė
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, mokytoja ekspertė
Ilona Knyzelienė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Birutė Narijauskaitė
Narė
Kauno Žaliakalnio progimnazija, mokytoja ekspertė
Lidija Nekrasova
Narė
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, mokytoja metodininkė
Algimantas Sipavičius
Narys
Kauno „Varpo“ gimnazija, mokytojas metodininkas
Laima Daukšytė-Koncevičienė
Narė
Kauno Simono Daukanto progimnazija, mokytoja ekspertė