Paieška


Objectives

– To mobilise individuals with leadership skills; to provide assistance in preparing for the leadership of an educational institution.

APPLICANTS RECOMMENDED BY MANAGEMENT FILLING IN THE “I CHOOSE TO BE A MANAGER” APPLICATION FORM
ASSESSMENT OF COMPLIANCE WITH THE QUALIFICATION REQUIREMENTS

MANAGEMENT RESERVE

SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETENCES IN EDUCATIONAL LEADERSHIP
DEVELOPING COMPETENCES IN EDUCATIONAL LEADERSHIP PREPARING FOR THE NHA EVALUATION

Informacija apie vadovų vertingos patirties sklaidos renginius skelbiama Kauno švietimo inovacijų centro mėnesio renginių plane  

„Diena su patyrusiu vadovu!“
Norint geriau pažinti save, įsigilinti į vadovo kasdienybę bei įgyti praktinės patirties siūlome 1 dieną tapti vadovo „šešėliu“.
Registracija   

KONSULTACIJOS, KURIAS VEDA NŠA PARENGTI MENTORIAI
 
Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo
 
Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje
„Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
2022-06-14
15 val.
Naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams
Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
2022-06-02
13 val.
Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
2022-06-06
13–15 val.
Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt
2022-06-08
14 val.
Informacija apie organizuojamas individualias konsultacijas skelbiama Kauno švietimo inovacijų centro mėnesio renginių plane https://www.kpkc.lt/menesio-renginiu-planas/
NHA EVALUATION