Paieška

German Teachers’ Methodology Group

COORDINATOR
Jolita Vitauskienė
jolita.vitauskiene@kaunosic.lt
(8 37) 32 41 58

Regulations of the Methodology Group

Activities of the Methodology GroupPlan of activities

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Birutė Pukelienė
Pirmininkė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,
mokytoja ekspertė
Lina Milkintienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno jėzuitų gimnazija,
mokytoja ekspertė
Dalia Kulviečiuvienė
Sekretorė
Kauno jėzuitų gimnazija,
mokytoja metodininkė
Laura Kunigonytė
Narė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija,
vyresnioji mokytoja
Vilma Palienė
Narė
Kauno jėzuitų gimnazijas,
mokytoja ekspertė
Kristina Bielskienė
Narė
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija,
mokytoja
Raimonda Jazukevičienė
Narė
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla, vyresnioji mokytoja