Paieška

General Education School Music Teachers’ Methodology Group

COORDINATOR
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(8 37) 32 40 52

Regulations of the Methodology Group

Activity plan for the Methodology Group

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, Pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Violeta Belevičiūtė
Pirmininkė
Kauno „Vyturio“ gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Giedrė Druskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, mokytoja ekspertė
Laura Šimaitytė-Valaitienė
Sekretorė
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, mokytoja metodininkė
Jurga Daubarienė
Narė
Kauno Juozo Urbšio progimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Jolanta Bernotaitienė
Narė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija, mokytoja ekspertė, VDU Muzikos akademijos lektorė
Rita Beitnaraitė
Narė
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, mokytoja metodininkė
Algimantas Balčius
Narys
Kauno Juozo Urbšio progimnazija, vyr. mokytojas