Paieška

About us

From 2021. 1 September The name of the Kaunas Teacher Qualification Centre shall be changed to Kaunas Education Innovation Centre (code 193043096), in accordance with the 2021. 22 June Decision of Kaunas City Municipal Council No. T-259.

The Centre is one of the largest teacher training centres in Lithuania (established on 15 July 1995) and the first in the country to be accredited (2019). repeatedly for another five years, by order of the Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania, the accreditation certificate No. KT3-12).

The Centre is a modern subject, information and methodological institution for the professional development of school principals, deputy principals, heads of departments organising education, teachers, student support specialists and other adults, providing quality educational services, adapting to the needs of the region and the country, changes in the infrastructure, the European Union’s educational structures, international cooperation and the development of the education system.

The Centre’s work is based on the values of tolerance and empathy; democracy and equal opportunities; the will to develop and change; responsibility and teamwork; and respect for educational and cultural traditions.

Misija

Maksimaliai tenkinti įvairių tikslinių grupių – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, aukštesniųjų klasių mokinių, mokinių tėvų ir kitų grupių suaugusiųjų – mokymosi visą gyvenimą poreikius. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą kvalifikacijos tobulinimo srityje.

Vizija

Modernus pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą centras.

Centro veiklos kryptys

Švietimo darbuotojų kvalifikacijos poreikių analizė, kvalifikacijos tobulinimo organizavimas, kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės analizė.
  • Metodinės, dalykinės, informacinės pagalbos teikimas švietimo įstaigoms, dalykų mokytojų bei mokyklų metodinės tarybos veiklos koordinavimas.
  • Mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas, tarpdisciplininio itin gabių mokinių programos koordinavimas.
  • Efektyvios ir sėkmingos pedagogų edukacinės patirties paieška, analizė, apibendrinimas, kaupimas ir sklaida.
  • Miesto, regiono, šalies ir tarptautinių projektų rengimas, įgyvendinimas, koordinavimas.
  • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimas, renginių įvairioms tikslinėms ir skirtingo amžiaus grupėms organizavimas.

Tradicijos

„METŲ ŠVIETĖJAS“ – toks titulas kasmet suteikiamas tais metai labiausiai nusipelniusiam Kauno miesto MOKYTOJUI. Tai Kauno švietimo inovacijų centro sumanymas, virtęs gražia tradicija.
Nuo 2004 metų kasmet organizuojame šventę „Metų švietėjas“ ir pagerbiame su mūsų Centru bendradarbiavusius aktyvius ir talentingus miesto mokytojus. Kasmet įvertiname mokytojų praktikų veiklumą, iniciatyvumą, švietėjišką, metodinę veiklą, inovacijų sklaidą.
Apdovanotas „Metų švietėjas 2021“