Paieška

Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Ernesta Strainytė
ernesta.strainyte@kaunosic.lt
(8 37) 20 01 27

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Inga Kublickienė
Pirmininkė
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytoja metodininkė
Renata Varnienė
Pirmininkės
pavaduotoja
Kauno Kovo 11-osios gimnazija, mokytoja metodininkė
Laima Mazilevskienė
Sekretorė
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, mokytoja metodininkė
Edita Kondrašovienė
Narė
Kauno technologijos universiteto gimnazija,
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, mokytoja metodininkė
Gentrūda Česnovienė
Narė
Kauno technikos profesinio mokymo centras, mokytoja ekspertė
Giedrė Motejūnienė
Narė
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija, mokytoja
Ilona Tamošiūnienė
Narė
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, mokytoja metodininkė
Jolanta Čėsnienė
Narė
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, mokytoja metodininkė
Jolita Rickevičienė
Narė
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, mokytoja metodininkė
Kristina Celiešiūtė
Narė
Erudito licėjus, vyresnioji mokytoja
Vaida Valiuvienė
Narė
Kauno „Santaros“ gimnazija, mokytoja metodininkė