Paieška

Dailės mokytojų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Birutė Ulanavičienė
Pirmininkė
Kauno Milikonių progimnazija,
mokytoja metodininkė
Rasa Jazerskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Kazio Griniaus progimnazija,
Bernardo Brazdžionio mokykla,
mokytoja metodininkė
Vida Gigienė
Sekretorė
VDU „Atžalyno“ progimnazija,
mokytoja metodininkė
Aidas Augustis
Narys
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,
mokytojas ekspertas
Rasa Bakienė
Narė
Kauno Simono Daukanto progimnazija,
mokytoja metodininkė
Rasa Kivilienė
Narė
Kauno Palemono gimnazija,
mokytoja metodininkė
Rasa Klingaitė
Narė
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,
mokytoja ekspertė
Dalytė Mockienė
Narė
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla,
mokytoja metodininkė
Jurgita Stravinskienė
Narė
Kauno „Vyturio“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Reda Stulpinienė
Narė
Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras,
Kauno Vinco Kudirkos progimnazija,
mokytoja metodininkė
Nijolė Kadziauskienė
Narė
Kauno Antano Smetonos gimnazija,
mokytoja metodininkė