Paieška

Biologijos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Ilona Teresienė
ilona.teresiene@kaunosic.lt
(8 37) 32 41 58, (8 642) 35891

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023–2025 M. M.)

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Diana Petrauskienė
Pirmininkas
Kauno Maironio universitetinė gimnazija, mokytoja metodininkė
Vilija Domatienė
Pirmininko pavaduotojas
Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla, mokytoja metodininkė
Palmira Auglienė
Sekretorius
Kauno dailės gimnazija, mokytoja metodininkė
Indrė Bogušienė
Narys
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, mokytoja metodininkė
Rita Benesevičienė
Narys
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, mokytoja ekspertė
Nijolė Džiaugytė
Narys
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, mokytoja metodininkė
Asta Jaruševičienė
Narys
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Nijolė Moliejienė
Narys
Kauno Jono Jablonskio gimnazija, mokytoja metodininkė
Edita Railė
Narys
Kauno „Aušros“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Rima Skirgailienė
Narys
Kauno „Aušros“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Dainius Statkevičius
Narys
Kauno „Vyturio“ gimnazija, mokytojas ekspertas

Metodinė veikla 2019-2022

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Diana Petrauskienė pateikė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2019–2022 mokslo metus (ataskaita pridedama).


Straipsniai

Metodinis renginys „STEAM – įrankis mokinių kūrybiniam potencialui išreikšti“
Įvyko visuotinis Kauno miesto biologijos mokytojų susirinkimas