Paieška

Biologijos mokytojų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Diana Petrauskienė
Pirmininkė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija,
mokytoja metodininkė
Vilija Domatienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno „Dainavos“ progimnazija,
Mokytoja metodininkė
Gediminas Čapkauskas
Sekretorius
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija,
Mokytojas metodininkas
Nijolė Džiaugytė
Narė
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, mokytoja metodininkė
Skaistė Jakienė
Narė
Kauno Juozo Urbšio pagrindinė mokykla,
mokytoja metodininkė
Žiedrūna Jovaišienė
Narė
Kauno Kazio Griniaus progimnazija,
mokytoja metodininkė
Simona Kentrienė
Narė
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla,
mokytoja metodininkė
Edita Railė
Narė
Kauno „Aušros“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Laima Razbadauskytė
Narė
Kauno Milikonių progimnazija,
mokytoja metodininkė
Rima Skirgailienė
Narė
Kauno ,,Aušros“ gimnazija
mokytoja metodininkė
Dainius Statkevičius
Narys
Kauno „Vyturio“ gimnazija,
mokytojas ekspertas