Paieška

Bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Violeta Belevičiūtė
Pirmininkė
Kauno „Vyturio“ gimnazija,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Giedrė Druskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno LSMU gimnazija,
mokytoja ekspertė
Jolanta Bernotaitienė
Sekretorė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija, muzikos mokytoja metodininkė, VDU akademijos lektorė
Tomas Asakavičius
Narys
Kauno šv. Kazimiero progimnazija,
mokytojas
Rita Beitnaraitė
Narė
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija,
mokytoja metodininkė
Jurga Daubarienė
Narė
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Aušra Paliukaitienė
Narė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija,
vyr. mokytoja