Paieška

Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė

KOORDINATORIUS
Silvija Jockutė
silvija.jockute@kaunosic.lt
(8 37) 200127

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Edita Vainienė
Pirmininkė
Kauno tarptautinė gimnazija, direktoriaus pavaduotoja, metodininkė
Gintarė Urbaitytė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, istorijos mokytoja
Inga Kuktienė
Sekretorė
Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, socialinė pedagogė, metodininkė
Daina Paštuolienė
Narė
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Specialioji agentė patarėja
Lolita Juozaitytė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija, istorijos mokytoja
Rūta Būtautė
Narė
Kauno Petrašiūnų progimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Olivijus Spitrys
Narys
Kauno šv. Kazimiero progimnazija, direktoriaus pavaduotojas
Loreta Kutkienė
Narė
Kovo 11-osios gimnazija, geografijos mokytoja metodininkė
Povilas Pogauskas
Narys
Kauno „Aušros“ gimnazija, direktoriaus pavaduotojas ugdymui