Paieška

Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Audronė Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kaunosic.lt
(8 37) 20 01 27

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, Pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Edita Rabizaitė
Pirmininkė
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos, mokytoja metodininkė
Rasa Petružienė
Sekretorė
Kauno Milikonių progimnazija, mokytoja ekspertė
Kristina Švagždienė
Narė
Kauno Panemunės pradinė mokykla, mokytoja metodininkė