Paieška

Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Audronė Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kaunosic.lt
(8 37) 20 01 27

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Edita Rabizaitė
Pirmininkė
Kauno Kazio Griniaus progimnazija,
mokytoja metodininkė
Kristina Švagždienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Panemunės pradinė mokykla,
mokytoja metodininkė
Rasa Petružienė
Sekretorė
Kauno Milikonių progimnazija,
mokytoja ekspertė