Paieška

Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Jolita Vitauskienė
jolita.vitauskiene@kaunosic.lt
(8 37) 32 41 58

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Daiva Brukienė
Pirmininkė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytoja ekspertė
Jūratė Zybartienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Jono Jablonskio gimnazija,
mokytoja ekspertė
Dovilė Spudienė
Sekretorė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija,
mokytoja ekspertė
Rūta Rudzenskaitė
Narė
Kauno „Aušros“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Ramunė Balčiuvienė
Narė
Kauno universitetinė Maironio gimnazija,
mokytoja metodininkė
Jurgita Sūnelaitienė
Narė
Kauno „Varpo“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Virginija Juodsnukienė
Narė
Kauno Antano Smetonos gimnazija,
mokytoja metodininkė
Inga Vedegienė
Narė
Kauno Antano Smetonos gimnazija,
mokytoja metodininkė