Korupcijos prevencija

 

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga Miglė Gedminienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė.

 

Antikorupcinių švietimo renginių planai

   

    

Teisės aktai

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės  Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.

  

  

 

 

Aktualios nuorodos

 

 

 

 

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-08-24