Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-529

 

  

GRUPĖS SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m. 

Vardas, pavardė 

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Edita Vainienė

Pirmininkė

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija,

direktoriaus pavaduotoja

Kristina Pušnovienė

Sekretorė

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, direktoriaus pavaduotoja

Daina Paštuolienė

Narė

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyris,

viršininkė

Rita Morkūnienė

Narė

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija,

direktoriaus pavaduotoja

Olivijus Spitrys

Narys

Kauno šv. Kazimiero progimnazija,

direktoriaus pavaduotojas

Gintautas Rimkevičius

Narys

Kauno „Aušros“ gimnazija,

direktoriaus pavaduotojas

 
 
 
 
 

NUOSTATAI Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės nuostatai
 

 

VEIKLOS PLANAS

 

 Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės veiklos planas