Vaikų sveikatos stiprinimo metodinė grupė

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-529

 

GRUPĖS SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 
  

Vardas, pavardė 

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Rima Kalinauskienė

Pirmininkas

Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“,

direktorė

Irma Žilinskienė

Pirmininko pavaduotojas

Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“,

direktorė

Renata Danaitienė

Narys

Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“,
direktorė

Rasa Rumšienė

Narys

Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“,

direktorė

Jūratė Stakeliūnienė

Narys

Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“,

direktorė

Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė

Narys

Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“,
direktorė

Romutė Stanislovaitienė

Narys

Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“,

direktorė

Erika Liaukonienė

Narys

Kauno lopšelis-darželis „Pušynėlis“,
direktorės pavaduotoja

 
 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Vaikų sveikatos stiprinimo metodinės grupės nuostatai 

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Vaikų sveikatos stiprinimo metodinė grupės veiklos planas