Žmogaus saugos mokytojų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

  

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Nijolė Dilevičienė

Pirmininkė

Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla,
neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė

Roma Svigarienė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Kauno Kazio Griniaus progimnazija,
žmogaus saugos mokytoja metodininkė

Virginija Virbaitienė

Sekretorė

Kauno Petrašiūnų progimnazija,

žmogaus saugos mokytoja metodininkė,

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras,
chemijos, biologijos, žmogaus saugos mokytoja metodininkė

Rolandas Kazlauskas

Narys

Kauno Rokų gimnazija,

žmogaus saugos mokytojas

Saulius Ralys

Narys

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija, biologijos ir žmogaus saugos vyr. mokytojas

Lina Šembergė

Narė

Lietuvos automobilių klubas,
projektų vadovė, neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė

Agnė Jankauskienė

Narė

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija,

žmogaus saugos mokytoja

Edvinas Simonavičius

Narys

Kauno Dainavos progimnazija,

žmogaus saugos mokytojas

 
 
 
  
 

NUOSTATAI

 

Žmogaus saugos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANASŽmogaus saugos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 

 

 

NUORODOS