Psichologų metodinis būrelis

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-550

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacininė kategorija

Rita Juknienė

Pirmininkė

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

psichologė

Diana Naikauskė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Aurelija Andriuškienė

Sekretorė

Kauno Rokų gimnazija,

psichologė

Aušrinė Mančinskienė

Narė

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, psichologė

Violeta Lukauskienė 

Narė

Kauno Paparčio pradinė mokykla,

psichologė

Asta Chmieliauskienė

Narė

Kauno lopšelis darželis „ Žilvitis“,

psichologė

Kristina Pakalnienė

Narė

Kauno Daukanto progimnazija,

psichologė

Toma Malvicė

Narė

Kauno Prano Daunio ugdymo centras,  

psichologė

Ingrida Markūnė

Narė 

Kauno lopšelis darželis „Rasytė“,

psichologė

Jurgita Augutytė

Narė

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, psichologė

Regina Valaitienė

Narė

Jono Žemaičio-Vytauto progimnazija,

psichologė

Rūta Čižinauskienė

Narė

Kauno vaikų darželis „Dvarelis“,

psichologė


 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Psichologų metodinio būrelio nuostatai 

 


 

VEIKLOS PLANAS

 Psichologų metodinio būrelio veiklos planas