Socialinių pedagogų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-550

   

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Daiva Šabūnienė

Pirmininkė

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla,

socialinė pedagogė ekspertė.

Rūta Žitkienė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazija,

socialinė pedagogė ekspertė

Andrėja Adašiūnienė

Narė

Kauno „Saulės“ gimnazija,

socialinė pedagogė metodininkė

Jurgita Vetrenkienė

Narė

Kauno Antano Smetonos gimnazija,

socialinė pedagogė metodininkė

Kristina Dubinskė

Narė

Kauno Tado Ivanausko progimnazija,

socialinė pedagogė metodininkė

Aurelija Reinikovienė

Narė

Kauno Dainavos progimnazija,

socialinė pedagogė metodininkė

Olga Adrijankina

Narė

Kauno Puškino gimnazija,

socialinė pedagogė metodininkė

Rita Čižinauskienė

Narė

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras, socialinė pedagogė metodininkė

Rita Damaševičienė

Narė

Vytauto Didžio Universiteto „Rasos“ gimnazija,

vyresnioji socialinė pedagogė

Asta Stasionienė

Narė

KTU Vaižganto progimnazija,

vyresnioji socialinė pedagogė.

Eglė Budreckaitė

Narė

Kauno Panemunės lopšelis-darželis,

socialinė pedagogė


 
 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 


 Socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos planas