Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-529

  

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 
 

Vardas, pavardė 

Pareigos

Ugdymo įstaiga, 

kvalifikacinė kategorija

Rima Kalinauskienė

Pirmininkė

Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“

direktorė, logopedė ekspertė

Gitana Šimkutė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“,

logopedė metodininkė

Elena Jakelaitienė

Sekretorė

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“,

specialioji pedagogė, metodininkė

Valdas Urbonavičius

Narys

Kauno Prano Daunio ugdymo centras,

specialusis pedagogas, logopedas ekspertas

Laima Rickevičienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“,

logopedė metodininkė

Dalia Bagdonienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“,

logopedė ekspertė

Audronė Ališauskienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“,

logopedė ekspertė

Gitana Svidraitė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“,

logopedė metodininkė

Inga Danauskienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Kulverstukas“,

logopedė metodininkė

Eglė Buraitienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“,

logopedė ekspertė

Jūratė Audronė Virkutienė

Narė

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras,

surdopedagogė metodininkė


 
 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veiklos planas

 

 

METODINĖ MEDŽIAGA

 

2019