Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-529

  

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 
 

Vardas, pavardė 

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Mindaugas Garnionis

Pirmininkas

Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla,

logopedas, specialusis pedagogas metodininkas

Linita Sabienė

Pirmininko pavaduotoja

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,

specialioji pedagogė, logopedė metodininkė

Milita Akambakienė

Sekretorė

Kauno Veršvų gimnazija,

specialioji pedagogė, logopedė ekspertė

Liuda Jarošienė

Narė

Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla,

specialioji pedagogė, logopedė ekspertė

Rūta Mirauskienė

Narė

Kauno Tado Ivanausko progimnazija,

logopedė-specialioji pedagogė ekspertė

Raimonda Žemaitaitienė

Narė

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla,

logopedė metodininkė

Jolanta Raimonda Lišauskienė

Narė

Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla,

specialioji pedagogė, logopedė metodininkė

Kristina Ambrazevičienė

Narė

Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

logopedė metodininkė

Daiva Krutėjevienė

Narė

Kauno Jono Laužiko mokykla,

specialioji pedagogė metodininkė

Reda Petrauskienė

Narė

Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė

Rasa Benešiūnienė

Narė

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla,

specialioji pedagogė, logopedė metodininkė

 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nuostatai 

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veiklos planas