Matematikos mokytojų metodinis būrelis

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Zita Nėnienė

Pirmininkė

Kauno Veršvų gimnazija,

mokytoja ekspertė

Rita Jonaitienė

Pirmininko pavaduotoja

Kauno „Saulės“ gimnazija,

mokytoja ekspertė

Laima Daukšytė-Koncevičienė

Sekretorė

Kauno Simono Daukanto progimnazija,

mokytoja ekspertė

Gintautas Augulis

Narys

Kauno „Aušros“ gimnazija,

mokytojas metodininkas

Lionė Čaikauskienė

Narė

Kauno „Aušros“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Egita Junevičienė

Narė

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus,

mokytoja ekspertė

Ilona Knyzelienė

Narė

Kauno „Saulės“ gimnazija,

mokytoja ekspertė

Birutė Narijauskaitė

Narė

Kauno Žaliakalnio progimnazija,

mokytoja ekspertė

Lidija Nekrasova

Narė

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija,

mokytoja metodininkė

Algimantas Sipavičius

Narys

Kauno „Varpo“ gimnazija,

mokytojas metodininkas

Odeta Stanevičienė

Narė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,

mokytoja ekspertė


 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Matematikos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

 Matematikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas