Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Kristina Serapinaitė

Pirmininkė

Kauno technologijos universiteto gimnazija,

mokytoja metodininkė

Rozvita Brazaitienė

Pirmininko pavaduotoja

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,

mokytoja ekspertė

Danguolė Zigmantaitė

Sekretorė

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus,

mokytoja metodininkė

Aurelijus Austynas

Narys

Kauno Žaliakalnio progimnazija,

mokytojas metodininkas

Vytautas Boska

Narys

Kauno Pilėnų progimnazija,

mokytojas ekspertas

Kęstutis Budrevičius

Narys

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija,

mokytojas ekspertas

Violeta Kelmienė

Narė

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija,

mokytoja ekspertė

Rytis Koncevičius

Narys

Kauno Maironio universitetinė gimnazija,

mokytojas metodininkas

Ramūnas Liuokaitis

Narys

Kauno „Saulės“ gimnazija,

mokytojas metodininkas

Agnė Zlatkauskienė

Narė

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija,

mokytoja metodininkė

Zita Žižiūnienė

Narė

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija,

mokytoja ekspertė

 
 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio nuostatai 

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio veiklos planas