Biologijos mokytojų metodinis būrelis

   

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Diana Petrauskienė

Pirmininkė

Kauno Maironio universitetinė gimnazija,

mokytoja metodininkė

Vilija Domatienė

Pirmininko pavaduotoja

Kauno „Dainavos“ progimnazija,

Mokytoja metodininkė

Gediminas Čapkauskas

Sekretorius

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija,

Mokytojas metodininkas

Nijolė Džiaugytė

Narė

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, mokytoja metodininkė

Skaistė Jakienė

Narė

Kauno Juozo Urbšio pagrindinė mokykla,

mokytoja metodininkė

Žiedrūna Jovaišienė

Narė

Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

mokytoja metodininkė

Simona Kentrienė

Narė

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla,

mokytoja metodininkė

Edita Railė

Narė

Kauno „Aušros“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Laima Razbadauskytė

Narė

Kauno Milikonių progimnazija,

mokytoja metodininkė

Rima Skirgailienė

Narė

Kauno ,,Aušros“ gimnazija

mokytoja metodininkė

Dainius Statkevičius

Narys

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytojas ekspertas

 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Biologijos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

  

VEIKLOS PLANAS

 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas

  

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas