Fizikos mokytojų metodinis būrelis

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

  
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Rima Baltrušaitienė

Pirmininkė

Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

mokytoja ekspertė

Regina Rupkutė

Pirmininko pavaduotoja

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Birutė Putnienė

Sekretorė

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija,

mokytoja metodininkė

Vytautas Baršauskas

Narys

Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centras,

mokytojas metodininkas

Jūratė Blažienė

Narė

Kauno Jono Jablonskio gimnazija,

mokytoja ekspertė

Albinas Ivanauskas

Narys

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija,

mokytojas ekspertas

Alvydas Janeliūnas

Narys

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus,

mokytojas metodininkas

Larisa Gražienė

Narė

Kauno „Saulės“ gimnazija,

mokytoja ekspertė

Laimutė Leonavičienė

Narė

Kauno Simono Daukanto progimnazija,

mokytoja ekspertė

Algirda Surblienė

Narė

Kauno „Aušros“ gimnazija,

mokytoja ekspertė

Nijolė Žilienė

Narė

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla,

mokytoja metodininkė

 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Fizikos mokytojų metodinio būrelio nuostatai 

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

  Fizikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas