Chemijos mokytojų metodinis būrelis

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Birutė Damijonaitienė

Pirmininkė

Kauno Antano Smetonos gimnazija,

mokytoja metodininkė

Rita Janavičienė

Pirmininko pavaduotoja

Kauno jėzuitų gimnazija,

mokytoja metodininkė

Rita Gusarovienė

Sekretorė

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus,

mokytoja metodininkė

Gitana Barauskė

Narė

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija,

mokytoja metodininkė

Rita Juočienė

Narė

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla,

mokytoja metodininkė

Birutė Maciulevičienė

Narė

Kauno technologijos universiteto gimnazija,

mokytoja ekspertė

Erika Narvydienė

Narė

Kauno „Aušros“ gimnazija,

mokytoja ekspertė

Česė Rimkūnaitė

Narė

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus,

mokytoja metodininkė

Jolita Ryzgelienė

Narė

Kauno Milikonių progimnazija,

Kauno „Saulės“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Adelė Šarkienė

Narė

Kauno „Saulės“ gimnazija,

mokytoja ekspertė

Nomedas Špilkovas

Narys

Kauno „Santaros“ gimnazija,

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija,

mokytojas metodininkas

 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Chemijos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

  Chemijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas