Geografijos mokytojų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-529

  

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

     
 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Simonas Šabanovas

Pirmininkas

Kauno Jono Jablonskio  gimnazija,

Šiaurės licėjus,

Dr., mokytojas ekspertas

Laima Dilkevičienė

Pirmininko pavaduotoja

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija,

Kauno „Aušros“ gimnazija,

mokytoja ekspertė

Eglė Vitkevičienė

Sekretorė

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija,

mokytoja metodininkė

Neringa Baležentienė

Narė

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija,

mokytoja metodininkė

Romualda Bubelevičienė

Narė

Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras,

mokytoja ekspertė

Jūratė Čiapienė

Narė

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija,

mokytoja metodininkė

Danguolė Jacikienė

Narė

Kauno Veršvų gimnazija,

mokytoja metodininkė

Jolanta Karčiauskienė

Narė

Kauno „Santaros“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Loreta Kryževičienė

Narė

Kauno Rokų gimnazija,

Kauno „Aitvaro“ mokykla,

mokytoja metodininkė

Rita Milkaitytė

Narė

Kauno Pilėnų progimnazija,

Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

mokytoja metodininkė

Rasa Preikšienė

Narė

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

 
 
  
 
 

NUOSTATAI

 

 Geografijos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

  Geografijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas