Istorijos mokytojų metodinis būrelis

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-529

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 
 

Vardas, pavardė 

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Lina Kostiukovienė

Pirmininkė

Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

mokytoja ekspertė

Sigitas Nefas

Pirmininkės pavaduotojas

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija,
mokytojas metodininkas

Birutė Čiegienė

Sekretorė

Kauno Tado Ivanausko progimnazija,

mokytoja ekspertė

Lina Baliukevičienė

Narė

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Lauras Bartninkas

Narys

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytojas metodininkas

Juozapas Blauzdžiūnas

Narys

Kauno Pilėnų progimnazija,

mokytojas ekspertas

Daiva Jakučionienė

Narė

Kauno šv. Kazimiero progimnazija,

mokytoja metodininkė

Edita Mačiulaitienė

Narė

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, mokytoja metodininkė

Rolandas Vytautas Lingys

Narys

KTU gimnazija,

mokytojas

Silva Poškuvienė

Narė

Kauno „Santaros“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Inga Račaitytė

Narė

Kauno Jono Jablonskio gimnazija,

mokytoja metodininkė

 
 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Istorijos mokytojų metodinio būrelio nuostatai 

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas