Mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

  

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 
  

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Violeta Keidošienė

Pirmininkė

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija,

bibliotekos vedėja

Vida Stepučinskienė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno Palemono gimnazija,

bibliotekos vedėja

Ingrida Jatkauskienė

Sekretorė

Kauno Šančių mokyklos

bibliotekos vedėja

Ramunė Balčiūnienė

Narė

Kauno Maironio universitetinė gimnazija

Birutė Babinskienė

Narė

Kauno Antano Smetonos gimnazija,

bibliotekos vedėja

Reda Janušauskienė

Narė

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,

bibliotekos vedėja

Jūratė Paunksnienė

Narė

Kauno Senamiesčio progimnazija,

bibliotekos vedėja

Ausma Gervylė

Narė

Kauno Petrašiūnų progimnazija,

bibliotekos vedėja

Ona Kazakevičienė

Narė

Kauno Vyturio gimnazija,

bibliotekos vedėja

Dr. Livija

Macaitytė-Kaselienė

Narė

Kauno „Varpo“ gimnazija,

bibliotekos vedėja

Alė Spiridonovienė

Narė

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, bibliotekos vedėja

Irena Valentukonienė

Narė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,

vyresnioji bibliotekininkė

 
  
  
 

NUOSTATAI

 

  Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio veiklos planas

 

 

GEROSIOS PATIRTEIS SKLAIDA

Metodinė valanda „Bibliotekininko darbo patirtys“

Metodinė valanda „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“