Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

  

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

    
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Edita Rabizaitė

Pirmininkė

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos,

mokytoja metodininkė

Jurgita Tatarūnienė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“,

mokytoja metodininkė

Rasa Petružienė

Sekretorė

Kauno Milikonių progimnazija,

mokytoja ekspertė

Kristina Švagždienė

Narė

Kauno Panemunės pradinė mokykla,

mokytoja metodininkė

Inga Mačiežaitė-Doveikienė

Narė

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija,
vyresnioji mokytoja

 
 
 
 
 

NUOSTATAI

  Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio veiklos planas