Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-529

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

 

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Jūratė Slavinienė

 

Pirmininkė

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija,

mokytoja ekspertė

Olgita Cironkaitė

 

Pirmininkės pavaduotoja

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus,

mokytoja ekspertė

Rūta Gadeckienė

Sekretorė

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija,

mokytoja metodininkė

Egidijus Jankūnas

Narys

Kauno Rokų gimnazija,

mokytoja ekspertė

Judita Sakalienė

 

Narė

Kauno Maironio universitetinė gimnazija,

mokytoja ekspertė

Edita Baltuškienė

 

Narė

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija,

mokytoja ekspertė

Loreta Bulotienė

Narė

Kauno Tado Ivanausko progimnazija,

mokytoja metodininkė

Audronė Kondrotienė

Narė

Kauno „Saulės“ gimnazija,

mokytoja ekspertė

Sandra Žydaitienė

 

Narė

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,

mokytoja metodininkė

Daiva Klusaitienė

 

Narė

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija,

mokytoja metodininkė

Daiva Mileckienė

Narė

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija,

mokytoja metodininkė

 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

  Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas