Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-550

   

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Birutė Pukelienė

Pirmininkė

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,

mokytoja ekspertė

Lina Milkintienė

Pirmininko pavaduotoja

Kauno jėzuitų gimnazija,

mokytoja ekspertė

Dalia Kulviečiuvienė

Sekretorė

Kauno jėzuitų gimnazija,

mokytoja metodininkė

Laura Kunigonytė

Narė

Kauno Maironio universitetinė gimnazija,

vyresnioji mokytoja

Vilma Palienė

Narė

Kauno jėzuitų gimnazijas,

mokytoja ekspertė

Kristina Bielskienė

Narė

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija,

mokytoja

Raimonda Jazukevičienė

Narė

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla, vyresnioji mokytoja

 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

  Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio nuostatai 

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas