Prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

  

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Diana Suodienė

Pirmininkė

KTU gimnazija,

mokytoja

Aistė Urbonavičienė

Pirmininkės pavaduotoja

LSMU gimnazija,

mokytoja

Evelina Listova

Sekretorė

Kauno jėzuitų gimnazija,

mokytoja

Dalia Jasionienė

Narė

KTU inžinerijos licėjus/ Erudito licėjus,

mokytoja metodininkė

Vilma Kaftanikė

Narė

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija,  

mokytoja

Renata Stasiukynaitė

Narė

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija,

mokytoja metodininkė

Aneta Trapenskienė

Narė

Jono Pauliaus II gimnazija,

mokytoja ekspertė

Skaidrė Zuozaitė

Narė

Erudito licėjus,

mokytoja

 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

Prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas