Tikybos mokytojų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

  

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Inga Rakauskienė

Pirmininkė

Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras, mokytoja;

Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, metodininkė

Ilona Jurevičiūtė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno Maironio universitetinė gimnazija,
mokytoja metodininkė

Virginija Petrulienė

Sekretorė

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Nijolė Kulėšienė

Narė

Kauno „Saulės“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Rima Pužaitė

Narė

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla,

Kauno „Aušros“ gimnazija,

vyresnioji mokytoja

Diana Cekanauskienė

Narė

Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla,

Kauno Antano Smetonos gimnazija,

vyresnioji mokytoja

Ieva Vasiliauskienė

Narė

Kauno „Varpo“ gimnazija,

Kauno taikomosios dailės mokykla,

mokytoja metodininkė

Aurelija Kviklienė

Narė

Kauno Tado Ivanausko progimnazija,

vyresnioji mokytoja

Gabrielius Velička

Narys

Kauno Jono Jablonskio gimnazija,

vyresnysis mokytojas

 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas