Etikos mokytojų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

  

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2022 m. m.

 
 

Vardas, pavardė 

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Polina Žemaitienė

Pirmininkė

Kauno Milikonių progimnazija,

Kauno Kovo 11-osios gimnazija,

mokytoja ekspertė

Neringa Zaveckienė 

Pirmininko pavaduotoja

Kauno „Saulės“ gimnazija,

mokytoja ekspertė

Laima Motiejūnienė 

Sekretorė

Kauno Dainavos progimnazija,

mokytoja metodininkė

Rūta Bylienė

Narė / sekretorė

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Daiva Roževičienė

Narė

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Daiva Mikučionienė

Narė

Kauno „Aušros“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Tomas Pažarauskas 

Narys

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,

mokytoja metodininkė

Irina Stanislovavičienė

Narė

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija,

mokytoja ekspertė

Nijolė Baliukevičienė

Narė

Kauno Jono Jablonskio gimnazija,

mokytoja metodininkė

 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

Etikos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Etikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas