Kraštotyros ir turizmo mokytojų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Dalina Galskienė

Pirmininkė

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, metodininkė, kraštotyrininkų būrelio vadovė, papildomojo ugdymo mokytoja metodininkė (kraštotyra)

Danutė Randakevičienė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija,
istorijos mokytoja metodininkė

Rolanda Girskienė

Sekretorė

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
būrelio vadovė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Laima Toločkienė

Narė

Kauno „Atžalyno“ progimnazija,
etikos ir rusų kalbos mokytoja, kraštotyrininkų būrelio vadovė, papildomojo ugdymo (kraštotyra) vyr. mokytoja

Laimutė Nakutienė

Narė

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
metodininkė, papildomojo ugdymo (turizmas) mokytoja metodininkė

Vaida Lataitė

Narė

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
metodininkė, būrelio vadovė, neformaliojo ugdymo

vyr. mokytoja

Birutė Germanavičienė

Narė

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
būrelio vadovė, neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja  
  
 

NUOSTATAI

 

Kraštotyros ir turizmo mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANASKraštotyros ir turizmo mokytojų metodinio būrelio veiklos planas