Šokio mokytojų metodinis būrelis

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija

Gintaras Paukštys

Pirmininkas

Kauno „Saulės“ gimnazija,

mokytojas metodininkas

Ina Šlapikienė

Pirmininko pavaduotoja

Kauno Panemunės pradinė mokykla,

mokytoja metodininkė

Ligita Viršulytė

Sekretorė

Kauno tautinės kultūros centras,

teatro šokio studijos vadovė;

Kauno „Saulės“ gimnazija, neformaliojo švietimo (modernaus šokio studijos) vadovė,

mokytoja metodininkė

Edmundas Alseika

Narys

Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla,

mokytojas metodininkas

Džineta Šablauskienė

Narė

Vytauto Didžiojo Universiteto „Rasos“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Margarita Tomkevičiūtė

Narė

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla,

mokytoja ekspertė

 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 Šokio mokytojų metodinio būrelio nuostatai 

 

 

VEIKLOS PLANAS

Šokio mokytojų metodinio būrelio veiklos planas