Teatro mokytojų metodinis būrelis

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m. 

Vardas, Pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Darius Armanavičius  

Pirmininkas

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija,

mokytojas metodininkas

Aušra Reklaitienė   

Pirmininko pavaduotoja

Kauno senamiesčio progimnazija,

mokytoja metodininkė

Daiva Škelevaitė   

Sekretorė

Kauno „Santaros“ gimnazija,

meno vadovė, teatro mokytoja

Tomas Erbrėderis  

Narys

KTU inžinerijos licėjus,

mokytojas metodininkas

Daiva Stasiulevičienė

Narė

Kauno tautinės kultūros centras,

teatro studijos papildomo ugdymo teatru

pedagogė ekspertė

 
 
 
 
 

NUOSTATAI

 

 

 

VEIKLOS PLANAS

Teatro mokytojų metodinio būrelio veiklos planas