Paieška

Tikslai – telkti asmenis, turinčius lyderystės gebėjimų; teikti pagalbą pasirengiant vadovauti švietimo įstaigai.

VADOVŲ REKOMENDUOTI PRETENDENTAI „RENKUOSI BŪTI VADOVU“ PARAIŠKOS PILDYMAS
  KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMO VERTINIMAS  

VADOVŲ REZERVAS

PAGALBA DĖL VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO(SI)
     
VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS   PASIRENGIMAS NŠA VERTINIMUI
 

Kvalifikacijos tobulinimo programos
Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė
1. „Švietimo įstaigų vadovų bendrųjų kompetencijų ugdymas(is)“ 40 val.
2. „Vadovavimo švietimo įstaigai bendrųjų kompetencijų tobulinimas“ 40 val.
3. „Švietimo įstaigos vadovo vadovavimo sričių kompetencijų plėtojimas“ 40 val.
4. „Koučingo švietimo įstaigos vadovo darbe įgūdžių stiprinimas“ 40 val.
5. „Aukšta vidinė ir tarpasmeninė emocinė kultūra organizacijos efektyvumui“ 40 val.
6. „Mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui vadybinių kompetencijų tobulinimas“ 40 val.
7. „Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas švietimo įstaigos vadovo kompetencijų vertinimui“ 40 val.
8. „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ 40 val.
9. „Vadovavimo meistriškumas“ 40 val.
10. „Geriau nei komanda, daugiau nei tikslai. Ryšį su darbuotoju kuriantys dialogai“ 8 val.
11. „Efektyvus vadovavimas šiuolaikinėje organizacijoje“ 6 val.

a b
pROGRAMA BLA BLA BLA

pLATESNĖ INFORMACIJA APIE 

 

3

4

   

7

 
 
NŠA VERTINIMAS