Paieška

Tikslai – telkti asmenis, turinčius lyderystės gebėjimų; teikti pagalbą pasirengiant vadovauti švietimo įstaigai.

VADOVŲ REKOMENDUOTI PRETENDENTAI „RENKUOSI BŪTI VADOVU“ PARAIŠKOS PILDYMAS
  KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMO VERTINIMAS  

VADOVŲ REZERVAS

PAGALBA DĖL VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO(SI)
     
VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS   PASIRENGIMAS NŠA VERTINIMUI
       
 
NŠA VERTINIMAS